Ninja är MH-testad

Idag har vi varit på Arvika brukshundklubb och gjort MH-test med Ninja. Louise och kompisen Clara var med och fotograferade och assisterade.

Det gick både bättre och sämre än vad jag trodde kan man säga men i det stora hela är jag mer än nöjd.Vid overallen sprang hon längre ut än koppellängd och det tog en stund innan hon kunde släppa rädslan, det tycker jag var synd. Vid spökena sprang hon till Louise och Clara i publiken och sökte stöd 🙂 När jag lockade på henne kom hon och när jag lyfte av huvorna blev hon jätteglad och hoppade upp och satte leriga tassar på de vita fina spökena 😉 Vid alla de andra moment släppte hon rädslorna snabbt, hon var kampvillig och glad genom hela testet. Det som jag trodde skulle gå helt åt skogen var de 3 minuterna hon skulle stå still, jag var säker på att få pip, hopp och kamp med kopplet men hon stod lugnt hela tiden 🙂 Och skotten noterade hon inte ens med en ögonblinkning! Helt cool! 😀 Det känns jättebra och jag hoppas hon fortsätter vara skottoberörd eftersom jag redan har en skotträdd hund och vet hur illa de far av detta.

Bilder från testet finns HÄR 🙂

Jag ”snodde” Linas idé till Zaphods mh-test, men rödmarkerade Ninjas resultat. Tack och kram Lina! 😉

1a. KONTAKT Hälsning
1. Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.
2. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.
3. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
4. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
5. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT Samarbete
1. Följer ej med trots upprepade försök att locka.
2. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.
3. Följer med hela sträckan, neutral.
4. Följer med villigt. Engagerar sig.
5. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT Hantering
1. Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
2. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
3. Accepterar. Är neutral.
4. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust
1. Leker ej.
2. Leker ej men visar intresse.
3. Leker – startar långsamt men blir aktiv.
4. Leker aktivt, startar snabbt.
5. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1 Gripande
1. Griper ej.
2. Griper ej, nosar på föremålet.
3. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
4. Griper direkt med hela munnen.
5. Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1 Dragkamp
1. Biter ej.
2. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
3. Biter – drar emot, släpper, tar om.
4. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
5. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT Förföljande
1. Startar ej.
2. Startar men avbryter.
3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
4. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
5. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
1. Nonchalerar bytet/springer ej fram.
2. Griper ej, nosar på föremålet.
3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4. Griper direkt, släpper.
5. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET
1. Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
2. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.
5. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK Intresse
1. Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
2. Kontroll, avbrott förekommer.
3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
5. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK Hot/agg.
1. Inga skall eller morrningar.
2. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
3. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.
4. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
5. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK Nyfikenhet
1. Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
2. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
3. Går fram till den dolda men talande figuranten.
4. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. (Här var Ninja lite skön, för hon stod blickstilla och ville inte springa iväg så jag sa till testledaren att jag tror hon väntar på ett varsågod så jag fick tillåtelse att säga det och då sköt hon iväg till figgen som ett kanonskott och lekte  🙂  Domaren bedömde det då som en femma eftersom hon inte visade några tveksamheter att springa fram efter given signal.)

5d. AVST.LEK Leklust
1. Visar inget intresse.
2. Leker ej men visar intresse.
3. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
4. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK Samarbete
1. Visar inget intresse
2. Blir aktiv men avbryter.
3. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
4. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.
5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERASKN. Rädsla
1. Stannar, kort stopp.
2. Hukar sig och stannar.
3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4. Flyr högst 5 meter.
5. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERASKN. Hot/agg.
1. Visar inga hotbeteenden.
2. Visar enstaka hotbeteenden.
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4. Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet
1. Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.
3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
5. Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla
1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
3. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
4. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
5. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse
1. Inget intresse för overallen.
2. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
3. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
4. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
5. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
1. Stannar. Kort stopp.
2. Hukar sig och stannar.
3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4. Flyr högst 5 meter.
5. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
1. Går inte fram.
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.
3. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
4. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
5. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
3. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
4. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
5. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
1. Inget intresse för ljudkällan.
2. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
3. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
4. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
5. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN Hot/agg.
1. Visar inga hotbeteenden.
2. Visar enstaka hotbeteenden.
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Spökena fick sig verkligen en ihållande och rejäl utskällning!
4. Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5. Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll
1. Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
2. Tittar till mot spökena då och då.
3. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.
4. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
5. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla
1. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
3. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
4. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
5. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet
1. Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
2. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
3. Går fram till spöket när föraren står bredvid.
4. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
5. Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakt
1. Avvisar eller undviker kontaktförsök. (Här han tiden att gå ut innan jag fick av huvan på spöket och Ninja hoppade på spöket av glädje)
2. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.
3. Besvarar kontakt när figurant bjuder.
4. Tar kontakt själv. Balanserad.
5. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust
1. Leker ej.
2. Leker ej men visar intresse.
3. Leker – startar långsamt men blir aktiv.
4. Leker aktivt, startar snabbt.
5. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2 Gripande
1. Griper ej.
2. Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
3. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
4. Griper direkt med hela munnen.
5. Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT
1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
3. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
4. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
5. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

2 tankar på “Ninja är MH-testad

  1. hahahaaa vilka härliga bilder från mh:t 😀 ser så kul ut när hon sticker in huvudet mellan dina ben 😀 och vad underbart att hon inte visar nån rädsla för skotten 😀 😀 😀 och hon är helt klart ”the Flying dog” himmel o pannkaka så hon flyger fram!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s